اگر میخواهید عملکرد کارکانان سازمان خود را بهبود ببخشید؛

اگر میخواهید با ارزیابی عادلانه، کارکنان سازمان خود را تشویق کرده و باعث رشد آن‌ها شوید؛

و اگر میخواهید بروزترین متدهای مدیریت و ارزیابی عملکرد را در سازمان خود پیاده‌سازی کنید، این وبینار را از دست ندهید!