هرم 3 سطحی مهارتهای مدیریتی

تبدیل شدن به یک مدیر ارزش آفرین، مستلزم سرمایه گذاری مداوم در کسب مهارت ها و رفتارهای جدید است.


مدیران موفق، تیم‌های شاد و کارآمدی را ایجاد می‌کنند که به طور مداوم به اهداف سازمانی خود نائل می‌شوند. برای تبدیل شدن به یک مدیر با عملکرد عالی، به مجموعه‌ی متنوعی از مهارت ‌های مدیریتی نیاز دارید. این‌ها برای ایجاد یک تیم پر ستاره که به شما برای هدایت مؤثر، مدیریت، برقراری ارتباط روشن و ایجاد انگیزه در رسیدن به اهداف، اعتماد دارند بسیار مهم هستند.


بخوانید: 20 نکته مدیریتی مهم برای تبدیل شما به یک مدیر حرفه ای .

هرم مهارت های مدیریتی (کامی هاینِس) رویکردی مناسب برای پرورش و توسعه مدیران در زمینه‌های ارائه می‌دهد.


مهارت‌های مورد نیاز مدیران را می‌توان به سه دسته کلی فنی، انسانی و ادراکی طبقه‌بندی کرد. مهارت ، توانایی‌های قابل پرورش شخص است که در عملکرد و بقای وظائف منعکس می‌شود بنابراین منظور از مهارت، توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است. ضابطه اصلی مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است.


در ادامه، به تبیین این سه دسته مهارت خواهیم پرداخت:


مهارت فنی

REPVAR1

مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارت‌های فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل می‌شوند. مدیران معمولاً این مهارت‌ها را طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی فرا می‌گیرند نظیر دانش، فنون و روش‌های برنامه‌ریزی،‌ بودجه‌بندی، کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی کارپردازی و غیره ویژگی بارز مهارت، فنی آن است که به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می‌توان دست یافت زیرا این نوع مهارت دقیق، مشخص، دارای ضوابط عینی و قابل اندازه‌گیری است. از این رو، کنترل و ارزشیابی آن، هم در جریان آموزش و هم در مرحله کاربرد و عمل آسان است. مهارت‌های فنی مورد نیاز مدیران آموزشی،‌ ارزشیابی آموزشی،‌ راهنمایی آموزشی، فنون و روش‌های تدریس و فنون اداری و مالی آموزش و پرورش است. مدیر آموزشی برای انجام وظایف خاصی که دارد باید از مهارت‌های فنی کافی برخوردار باشد.


مهارت انسانی

REPVAR1

مهارت انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه‌های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی است. یعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیا و چیزها. داشتن مهارت‌های انسانی مستلزم آن است که شخص بیش از هر چیز خود را بشناسد، به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد، عقاید و افکارش برخوردار و روشن باشند، اعتماد به نفس داشته باشد، به دیگران اعتماد کند، به عقاید، ارزش‌ها و احساسات آنان احترام بگذارد، آنان را درک کند، از تأثیر گفتار و کردار خویش بر دیگران آگاه باشد و بتواند محیط امن و قابل قبولی برای جلب همکاری دیگران فراهم سازد. مهارت‌های انسانی به آسانی قابل حصول نیستند و فنون و روش‌های مشخصی ندارند. امروز دانش‌ علمی در قلمرو روان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و مردم‌شناسی و تجربه و کارورزی در شرایط گروهی و اجتماعی، به طور غیرمستقیم زمینه دستیابی به مهارت‌های انسانی را فراهم می‌سازند. کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه‌ها، انتظارات و رفتارهای آنان کمک می‌کنند تا شخص به مرور بتوانند علل و عوامل شکل‌دهنده رفتار افراد انسان را درک کرده راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار آنان را بیاموزد. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند در شماره یکی از اعضای مؤثر محیط آموزشی درآمده بین اعضای تحت رهبری خود همکاری و تفاهم به وجود آورد، باید به حد کافی از مهارت‌های انسانی بهره‌مند باشد.

مهارت ادراکی

REPVAR1

مهارت ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد (سیستم) به عبارت دیگر، توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده تغییر در هر یک از بخش‌ها، الزاماً بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آگاهی از این روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم در موقعیت‌های مختلف، مدیر را قادر می‌سازد که به طریقی تصمیم‌گیری یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان آن را فراهم نماید.

چگونه از این هرم برای رشد خود استفاده کنیم؟

با اینکه هرم مجموعه مهارت های مدیریتی سهل الوصولی را پیشنهاد می دهد، اما در واقعیت افراد به طور هم زمان در چند سطح از هرم حضور دارند. تمامی شغل های مدیریتی مستلزم مؤلفه هایی از همه سطوح هرم هستند. رشد و ترقی شما لزوماً به صورت عادی و از پایین به بالای هرم نخواهد بود، بلکه بیشتر در قالب مشارکت مقطعی در فعالیت ها و تجربیات یادگیری در تمام سطوح خواهد بود.

REPVAR1

اگر در سازمان خود، میخواهید در زمینه مدیریت مالی، منابع انسانی و یا برندینگ و بازاریابی پیشرفت کنید، از اینجا شماره تماس خود را ثبت کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت با شما تماس حاصل نمایند.
عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی مدیریتی مطلع شوید!